Privacy policy

Het privacy policy van Onlinehengstenboer.nl

Privacybeleid

Onlinehengstenboer.nl verwerkt en beveiligt de gegevens van gebruikers op zorgvuldige wijze. Wij houden ons hierin aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens ons oplegt.

Vastlegging en verwerking van gegevens:

Onlinehengstenboer.nl kan gegevens vastleggen in een bestand ter bevordering van het gebruik van de website. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om bezoekers op de hoogte te houden van nieuwe producten en aanbiedingen. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden.

Rechten van de bezoeker
:

Als bezoeker kunt u te allen tijde inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben verzameld. Deze kunt u eventueel laten corrigeren of verwijderen. Stuur in dit geval een bericht naar info@onlinehengstenboer.com en vermeld hierin uw naam en adres.

Beveiliging
:

Onlinehengstenboer.nl doet al het mogelijke om uw gegevens te beveiligen, teneinde te voorkomen dat deze in onbevoegde handen vallen.

Bezoekersgegevens
:

Onlinehengstenboer.nl registreert algemene gegevens van bezoeken aan de website. Denk hierbij aan de meest bezochte pagina`s. Met deze gegevens kunnen wij de inrichting van de shop aanpassen en verbeteren. De site maakt gebruik van cookies (een klein bestand dat wordt verstuurt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert). Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Wijzigingen:
 Onlinehengstenboer.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Controleer dit regelmatig.